Střípky života

Klášterní radovánky

17. června 2017 v 12:18
V katolické tradici je svatý František z Assisi patronem zvířat. Promlouval láskyplně ke zvířatům, miloval ptáky, kteří milovali jeho. Podle legendy se v okamžiku jeho smrti nebe zaplnilo všemožným ptactvem, které se s milovaným Františkem přilétli rozloučit.
Světec položil základy řádu františkánů, načrtl lidstvu nový obraz Boha. Milosrdného, pokorného a láskyplného. Jejich stanovy a regule se do dnes přísně dodržují. Úcta ke všemu snoubená s pokorou a chudobou. František si získal srdce věřících i nevěřících napříč časem a dějinami svojí otevřeností, spontánností, láskou a pokornou povahou.
Má spoustu následovníků, kteří chtějí kráčet v jeho stopách, ale pouze jeden z nich je tolik odlišný, tolik jiný a zároveň tak rovnocenný.
Františkánský klášter Cochabamba v Bolívii celkem nedávno představil světu nového člena posvátného řádu. Jmenuje se Carmelo, a jediné čím se liší od svých spolubratrů je skutečnost, že má čtyři nohy, ocas a je víc chlupatý :D
Stal se nejslavnějším a nejvýnamnějším bratrem tamního kláštera, což dokazuje jeho hrdý titul, kterým honosí: bratr Bigotón což v překladu znamená bratr knířáč.
Dříve byl tuláčkem města, do láštera se dostal jako malé rozdováněné, opuštěné štěně a jako domácí mazlíček v klášteře to už nemůže mít lepší.
"Jeho život je o hře a o běhání ", řekl bratr Jorge Fernandez the Dodo " tady všichni bratři velmi milují, je to Boží stvoření ".
Františkáni nosí specifický oděv, stejný, jaký nosil František z Assisi. A jaký by to byl bratr františkán bez tradičního hnědého oděvu s kapucí a šňůrou kolem pasu - tak i bratr Bigotón hrdě nosí františkánský háv a každý musí uznat, že mu sluší.

se svými spolubratry
Klášterní radovánky :)

 
 

Reklama